RETALLS DE QUOTIDIANITAT

MUSEU MORERA

Aquesta exposició es pot considerar com la meva primera, presentada dins del projecte DMostra. Itinerari de creació fotogràfica a Lleida.(2003). 20 exposicions simultànies de sengles treballs seleccionats a Lleida capital.

El meu treball es basava a mostrar un tot mitjançant algunes de les seves parts i tenia el compromís de treballar la imatge en el moment de la captura, utilitzant un mínim de post producció i respectant l’enquadrament d’origen.

 Esta exposición se puede considerar como mi primera, presentada dentro del proyecto DMostra. Itinerario de creación fotográfica en Lleida.(2003) 20 exposiciones simultáneas de sendos trabajos seleccionados en Lleida capital.

Mi trabajo se basaba en mostrar un todo a través de algunas de sus partes y tenía el compromiso de trabajar la imagen en el momento de la captura, utilizando un mínimo de post producción y respetando el encuadre de origen.