Las Saladas de Bujaraloz-Sástago (Monegres)

Las Saladas de Sástago-Bujaraloz constitueixen, igual que la Llacuna de Gallocanta, les Salades de Chiprana i els Tremedales d’Oriola, un dels quatre aiguamolls aragonesos inclosos en la llista de la Convenció Relativa als Aiguamolls d’Importància Internacional, especialment com a Hàbitat d’Aus Aquàtiques (Conveni de Ramsar).

Administrativament pertanyen als municipis de Sástago i Bujaraloz, dels quals prenen el nom, entre les comarques dels Monegres i la Ribera Baixa de l’Ebre, a la província de Saragossa.

Se situen a la vall de l’Ebre, a l’àrea del desert dels Monegros, sobre una extensa conca endorreica. Consisteix en un complex lagunar sobre una prada salina format per 99 depressions que s’inunden temporalment en major o menor mesura, encara que el Lloc Ramsar només protegeix 26 d’aquestes cubetes.

És el sistema endorreic més extens d’Europa Occidental, i també el més ric en aspectes ecològics i geoquímicos.