LLEIDA 180º

Galeria INDECOR

Aquesta exposició sorgeix d’un oferiment per part del Piti Segura propietari de l’espai INDECOR, taller d’enmarcació i galeria d’art a Lleida. Es compon d’una sèrie de panoràmiques fetes des de punts estratègics singulars i diversos de la capital de Lleida, tenint com a fil conductor la presència sempre visible de la Seu Vella com a símbol principal, excepte una de la NII al seu pas per davant de la ja desapareguda COPAGA.

Esta exposición surge de un ofrecimiento por parte del Piti Segura propietario del espacio INDECOR, taller de enmarcación y galería de arte en Lleida. Se compone de una serie de panorámicas hechas desde diversos puntos estratégicos y singulares de la capital de Lleida, teniendo como hilo conductor la presencia siempre visible de la Seu Vella como símbolo principal, excepto una de la NII a su paso por delante de la ya desaparecida COPAGA.